DBH Certifikáty - dřevostavby

Dřevostavby DBH - certifikáty

Dřevostavby DBH - certifikát na sériově vyráběný výrobek

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský vydal dne 1.10.2010 naší firmě DBH s.r.o. certifikát výrobku „Dřevěné rámové prefabrikované stavební sestavy - stěnové panely -“ neboli „Montované domy na bázi dřeva“ (dřevostavby). Každoročně probíhá audit ověřující zachování kvality certifikovaného výrobku. Proto se zákazník může spolehnout, že námi realizované dřevostavby splňují kvalitu, která je vyžadována Asociací dodavatelů montovaných domů.

 Certifikáty na bázi dřeva  Certifikáty na bázi dřeva

Partnerství v ADMD - certifikace dřevostaveb

Naše firma specializující se na realizace dřevostaveb se stala 28.3.2014 partnerem Asociace dodavatelů montovaných domů. ADMD je nevládním zájmový sdružením výrobců a dodavatelů, zaměřujících se na montované objekty bytové a občanské vybavenosti na bázi dřeva. Partnerství v ADMD dává našim budoucím zákazníkům jistotu, že realizace výstavby dřevostaveb probíhá v souladu s požadavky nepovinné certifikace dle Dokumentu národní kvality (DNK). Ta má přísnější kritéria na hodnocení kvality výroby a montáž dřevostaveb, než certifikace zákonná. Díky tomu je tak na dodavetele dřevostaveb vytvářen tlak neustále zlepšovat parametry a kvalitu staveb.

 ADMD - certifikace dřevostaveb

Etický kodex členů ADMD specializujících se na realizaci dřevostaveb

Asociace dodavatelů montovaných domů ADMD, jejímž členem je i naše společnost DBH s.r.o., přijala etický kodex dne 24.7.2014. Cílem kodexu je, aby členové, kteří se závazali jej dodržovat, přispívali k šíření dobrého jména dřevostaveb a spokojenosti zákazníků. Jednotlivé body kodexu jsou k nalezení na webových stránkých asociace. Jedním z dlůležitých bodů je dodržování vysoké kvality realizace dřevostaveb a použitých materiálů stejně jako podpora nejnovějších věděckých poznatků a jejich uplatnění při výstavbě dřevostavby.


Tel: +420 416 878 304

Kontakt: Leoš Dvořáček
Telefon: +420 603 449 540
Email: dvoracek@dbh.cz

Kontakt: Petra Dvořáčková
Telefon: +420 604 434 532
Email: dbh@dbh.cz

© Všechna práva vyhrazena Klasické zobrazení

Chabera - Tvorba stránek   Redakční systém: PS2